Helgdagskväll vid timmerkojan

Inte många svenska poeter har fått en självklar plats såväl i den stora allmänhetens hjärtan som i litteratur – historieböckerna. Dan Andersson är en av de få.

Tusentals besökare vallfärdar årligen till Luossastugan i Skattlösberg. Många oansenliga torp, tjärnar och bäckar i finnmarksskogarna bär exotiskt klingande namn som blivit riksbekanta genom visorna.

Dan Anderssons poesi förknippas för de flesta med vildmarkskänsla. I den hörs skogens sus, i den finns påminnelser om armod och hårt arbete – men där finns också en ljus förtröstan och hinsideslängtan. För de flesta är dikten förknippad med sång!  De mest kända dikterna är de som blivit tonsatta och många av dem har i det närmaste blivit folkvisor.

HELGDAGSKVÄLL VID TIMMERKOJAN är ett sångspel som sattes samman till 100-årsminnet 1988 av Dan Anderssons födelse. Här ingår många av de kända visorna och en del mindre kända. Vi har gett programmet en viss scenisk inramning, baserad på prosatexter av Dan Andersson (t.ex. ur Kolarhistorier) och vi har inlemmat några spelmanslåtar och visor från bygden och från skaldens egen tid. Vi vill att åhörarna i sin fantasi skall se oss ömsom som figurer stigna ur dikternas persongalleri med namn som Björnbergs-Jon, Mats från Finnmarken och Gunnar Vägman… ömsom som dem vi verkligen är: några sångglada Dan Andersson-älskare, som vill visa att denna dikt lever också i ett samhälle där milor för länge sedan slocknat och kolbottnarna växt igen.
Grundkänslan i Dan Anderssons poesi når igenom det moderna kommunikationssamhällets satelltibrus!

Vårt sångspel är resultatet av ett lagarbete. Arrangemangen är specialskrivna av dirigenten Roger Broberg och Åke Jonsson. Kerstin Ståhl har delat med sig av sina vokala och sceniska resurser. Stefan Selkman svarar för grundidén till den sammanbindande texten. Olle Wallman har bidragit med rika kunskaper om folkmusik från Grangärde. Mari Anne Källgren har lyhört följt körens arbete och skapat kongenial bild och scenografi. Vi hoppas att ni ska märka att alla arbetat med stor kärlek och rik glädje.

Bengt Emil Johnson

Foto: Sofie Annersved
Foto: Sofie Annersved

Roller i spelet

 • Dan Andersson – Lars Persson
 • Långfalls-Lasse – Stefan Sjökvist
 • Kolar-Mats – Sten-Olof Strömberg
 • Nisse Udd – Jens Beronius

Följande sånger ingår i programmet

 • En tröstesam visa till idealisten och läraren Angelman Musik: Sven Schollander Fiol: Olle och Janne Wallman
 • Helgdagskväll i timmerkojan Musik: Sven Schollander Solist: Åke Lundeberg Arr: Åke Jonsson
 • Julvisa i finnmarken Musik: Thorstein Bergman Solist: Nils Nyström Arr: Åke Jonsson
 • Jag väntar………. Musik: Gunnar Turesson Solist: Nils Nyström Arr: Roger Broberg
 • Per Ols Per Erik Musik: Dan Andersson Solist: Olle Wallman Arr: Åke Jonsson/Roger Broberg
 • Omkring tiggarn från Luossa Musik: Gunde Johansson Solist: Hans Carlsson Arr: Åke Jonsson
 • Pärlbyvisan Trad: Sjungs efter Elin Lind, Norhyttan
 • Visa vid kolvakten Musik och arr: Roger Broberg
 • Gunnar Vägman Musik: Gunde Johansson, Solist: Jens Beronius, Arr: Roger Broberg
 • En gamling Musik: Roine Nilsson Solist: Lennart Ek Arr: Roger Broberg
 • Gässen flytta Musik: Thorstein Bergman, Arr: Åke Jonsson
 • Om aftonen Musik: Gunnar Turesson, Arr: Åke Jonsson
 • Spelmannen Musik: Ragnar Ågren Solist: Åke Lundeberg Arr: Roger Broberg
 • Brooklandsvägen Text: Rudyard Kipling övers. D Andersson Musik: Dan Andersson Arr: Roger Broberg