Kommande evenemang

2020

Februari

 

April

INSTÄLLT Konserten 4 april i Ludvika kyrka pga av den rådande situationen.

Minnesåret 2020 – 100 år sedan Dan Andersson dog.

Lördag 4 april Ludvika kyrka, kl. 16.00 Helgdagskväll vid timmerkojan, Saxdalens Manskör gör det mycket populära sångspelet med Dan Anderssons sånger och dikter. Skådespelaren Maria Norgren inleder med att berätta om Dan Anderssons sista dagar.

INSTÄLLT Vårkonsert i  Cassels Grängesberg söndag 26 april kl. 17.00 med Ludvika Musikkår och Saxdalens Manskör gör ett blandat program ur vår repertoar.

Vårsånger i Ludvika stadsparken 30 april kl. 18.30 med Fredagskören

Valborgsfirande i Saxdalen 30 april kl. 21.00 Manskören sjunger vårsånger. Brasan tänds kl. 20.00

Maj 

INSTÄLLT 16 Maj Helgdagskväll vid timmerkojan FILIPSTAD

 

Juli

Helgdagskväll vid timmerkojan, söndag 26 juli Skattlösberg kl. 15.00 Saxdalens manskör framför det mycket populära Dan Andersson sångspelet.

Augusti

 

September

 

Oktober

 

November

 

December