Kommande evenemang

2020

Februari

 

April

Minnesåret 2020 – 100 år sedan Dan Andersson dog.

Lördag 4 april Ludvika kyrka, kl. 16.00 Helgdagskväll vid timmerkojan, Saxdalens Manskör gör det mycket populära sångspelet med Dan Anderssons sånger och dikter. Jimmy Ginsby – Dan Andersson i ord och ton. 

Vårkonsert i  Cassels Grängesberg söndag 26 april kl. 17.00 med Ludvika Musikkår och Saxdalens Manskör gör ett blandat program ur vår repertoar.

Vårsånger i Ludvika stadsparken 30 april kl. 18.30 med Fredagskören

Valborgsfirande i Saxdalen 30 april kl. 21.00 Manskören sjunger vårsånger. Brasan tänds kl. 20.00

Maj

 

Juli

Helgdagskväll vid timmerkojan, söndag 26 juli Skattlösberg. Saxdalens manskör framför det mycket populära Dan Andersson sångspelet.

Augusti

 

September

 

Oktober

 

November

 

December