Kör- & Visfestival

Kör- & Visfestival i Sjötorp 28-29 augusti 2010

Kör och visfestivalen i Sjötorp medverkade följande körer. Cantemuskören, For Joy, Karlsborgs gospelkör, DaCapokören, Saxdalens manskör och Åke Lundeberg och Roger Broberg sjöng visor. Alla körsångare sjöng även tillsammans några stycken.
Manskören framförde sångspelet ”Helgdagskväll vid timmerkojan. Dock blev lördagens framträdande mindre lyckat. Mitt i spelet började det regna och då det saknades tak för både kör och publik var det bara att avbryta spelet och fortsatta framträdanden under lördagseftermiddagen.
Under söndagen höll sig emellertid regnet borta och kören kunde genomföra sångspelet inför en entusiastisk publik på cirka 250 personer.
Utöver manskören framförde Roger Broberg och Åke Lundeberg, tillsammans med dragspelaren Anders Gustavsson, några Nils Parling-visor som även de ”gick hem” bland publiken vid Vänerns strand.
Kören bidrog även med glad och uppskattad ”spontanunderhållning” på buben i Sjötorp på lördagskvällen.
Under söndagen hann kören även med att göra en båttur på Göta kanal med M.S Bellevue. En fin och intressant upplevelse som startade i Töreboda och avslutades i Sjötorp efter att 16 slussar passerats.