VÅRKONSERT I CASSELS 25 april 2010

Vårsånger och Elvis-låtar på Vårkonserten
Årets upplaga av Saxdalens manskörs och Ludvika musikkårs traditionella vårkonsert, som hölls den 25 april i Cassels, blev utan tvekan lyckad och inte minst uppskattad av publiken som uppgick till 200 personer.

Anledningen till den lyckade konserten står att finna i den ”nysatsning” som innebar att manskören och musikkåren kompletterades med solisterna Ing-Marie Lerström och Saxdals-Elvis (Åke Dahlman).
Resultatet blev ett omväxlande program som innehöll både de traditionella vårsångerna, Elvis-låtar och annat smått och gott.
Ing-Marie framförde bland annat låten ”Vad blev Ni av” tillsammans med kåren och kören. Hon och kårens dirigent Karl-Erik Anestedt bjöd även på en av publiken uppskattad duett i den förhållandevis okända med trevliga sången ”Nu mår jag mycket bättre”. Ing-Marie framförande av välkända ”Valencia”, med fint inledande gitarrspel av Roger Broberg och medverkan av manskören och musikkåren, var ett annat av konsertens höjdarinslag.
Det kanske mäktigaste inslaget svarade Åke Dahlman för tillsammans med kåren och kören. I bästa Elvis-stil var Åke solist i How Great Thou art (O store Gud, på svenska) som livligt applåderades av publiken. Dessutom framförde Åke, tillsammans med kören och kåren, den välkända Can´t help falling in love, samt på egen hand Jailhouse rock.
I övrigt kan nämnas att musikkåren framförde bland annat ett Ted Gärdestad-potpurri medan manskören bjöd på Karl-Erik Forsslunds ”Strö ut” och Evert Taubes ”Västanvind”. Kåren och kören framförde även den calypso-inspirerade låten ”Sway”.
Sammanfattningsvis kan konstateras att både de medverkande och publiken var nöjda med årets vårkonsert. Det kan också konstatera att manskören gjorde en mycket god insats. Enligt ett par tillresta Falubor, som fanns i publiken, var Saxdalens manskör bäst.