Seklets musik

Seklets musik i Cassels Grängesberg söndag 14 februari 2010
Ludvika musikkår och Saxdalens manskör gjorde en repris på Seklets musik. Det var 10 år sedan vi gjorde denna konsert. Ett 70-tal välkända svenska schlagers bjöds publiken på. Dessutom berättade Lars Hellsing och Britt Marinder om aktuella händelser från förra seklet, både lokala och nationella samt internationella  händelser.