Visor på Solsidan och Ängsgården

Visor på Solsidan och Ängsgården i Ludvika måndag 30 novenber 2009

Manskören gjorde ett efterlängtat program med visor för de boende på Solsidan och Ängsgården på måndagens eftermiddag. Med Marianne Carlsson på dragspel och körens sångarglädje blev stämmningen god runt kaffeborden och de önskade att vi snart skulle komma tillbaks.