Marsching For Love konsert för Sydafrika

Sporthallen Ludvika 27 september 2017
Marsching For Love konsert för Sydafrika


Triple&Tuch, kör från Sydafrika, Fredagskören, Saxdalens Manskör, Kulturskolans kör, och alla skolor i Ludvika var med ca 180 körsångare och ett fullsatt hus i Sporthallen. En konsert som från första låten gav järnet.