Medlemmar

Presentation av medlemmarna

Tenor 1

Anders Björkman, Peter Vöks, Per Wieweg, Jonny Fremen, Rolf Soors, Stefan Paavo.

Tenor 2

Sten-Olov Strömberg,  Jan Norrgo,  Anders Pryd, Håkan Andersson, Lars Olof Eriksson,  Hans Asplund, Peter Öbrell.

Bas 1

Janne Wallman,  Jens Beronius, Lars Persson,  Pär Källström, Benny Johnson. Michael Norling

Bas 2

Anders Haraldsson, Lars Persson, Nils-Olov Malmberg, Leif Carlzon, Stefan Sjökvist, Johan Jansson.

Körledare

Roger Broberg.

Instrument

Dragspel

Anders Gustavsson

Elbas

Johan Jansson och Lena Broberg

Fiol

Janne Wallman

Gitarr

Roger Broberg, Anders Haraldsson, Leif Carlzon

Tvärflöjt

Roger Broberg

Piano

Anders Haraldsson

Ljud och sufflös

Eljas Inger Beronius.