Musik i vinterkväll Ludvika kyrka

Nils Ferlin i ord och ton Ludvika kyrka 17 februari 2015

Saxdalens manskör gjorde Nils Ferlin i ord och ton ännu en gång med Heidi Baier sång och Lars Trygg klarinett. Anders Pryd, Kjell Nyquist och Lars Persson resitiation. I en välfylld kyrka fick kören sjunga i den fina akusti  till publikens förtjusning.