Spannarboda 2 februari 2014

Spannarboda 2 februari 2014

Saxdalens manskör gjorde sitt omtalade sångspel ”Helgdagskväll vid timmerkojan” för 148 gången i en mysig lokal

Sveaborg. Arrangemanget ingick i kulturarrangemanget VINTERSPÅR som Lindesbergs kommun har arrangerart i flera år.