Visor i advent

Saxdalens Kapell 6 december 2018. Saxdalens Manskör hade bjudit in gästsolist och spelmän till konserten. Ewa Löfgren sjöng en egen julvisa ”Det fanns en tid” en underbar visa och eftertänksam text när julen närmar sig.

Vidare sjöng Ewa tillsammans med Pär Källström ett par Dan Anderssonvisor. Givetvis sjöng kören några julvisor Välkommen jul, Advent, Julen den glada, Rudolf med röda mulen och Himlens hemlighet. Tillsammans med spelmännen Mats, Olle och Janne Wallman gjorde kören Julottan en helt underbar polska som Mats Wallman har komponerat. Vidare sjöng Johnny Fremén underbart John Lennons Imagine betydelsefulla text till en underbar melodi. Ur Bengt Emil Johnsons diktbok ”Över Oxbrobäcken” hade Roger Broberg valt ut dikten Stigar som han hade komponerat ett stycke ur för kören. Pär Källström läste med säker stämma dikten och Anders Haraldsson improviserade på pianot och Roger Broberg spelade på gitarren till dikten. Den fulltaliga publiken i Kapellt applåderade med långa och värmande applåder.