Seklets musik

Seklets musik i Cassels Grängesberg söndag 14 februari 2010
Ludvika musikkår och Saxdalens manskör gjorde en repris på Seklets musik. Det var 10 år sedan vi gjorde denna konsert. Ett 70-tal välkända svenska schlagers bjöds publiken på. Dessutom berättade Lars Hellsing och Britt Marinder om aktuella händelser från förra seklet, både lokala och nationella samt internationella  händelser.

Visor på Solsidan och Ängsgården

Visor på Solsidan och Ängsgården i Ludvika måndag 30 novenber 2009

Manskören gjorde ett efterlängtat program med visor för de boende på Solsidan och Ängsgården på måndagens eftermiddag. Med Marianne Carlsson på dragspel och körens sångarglädje blev stämmningen god runt kaffeborden och de önskade att vi snart skulle komma tillbaks.