DALA-Demokraten – 6 Augusti 2014

Saxdalens manskör sjunger Nils Ferlin, Wisa

Saxdalens manskör började sin karriär med sångspelet om Dan Andersson. Helgdagskväll vid timmerkojan. På något sätt känns det väldigt rätt att kören fortsätter med Nils Ferlin i ord och ton, där också sångerskan Heidi Baier och klarinettisten Lars Trygg medverkar.

Nu finns sångerna på CD och här hörs manskören och Heidi Baier samt en rad musiker. Körens ledare Roger Broberg har arrangerat och också tonsatt Ferlin-dikt. Manskören är grunden, men Heidi Baiers medverkan ger omväxling och ett extra plus till CD:n. Kören och sångerskan kompletterar varandra och passar till Ferlins texter.

Ferlin sjungs vanligtvis av solister som ackompanjerar sig själva på gitarr och det är sällan fel. Det blir dock en ny dimention när Saxdalens manskör tar ton, en annan mäktighet i sångerna och en klarinett som ”sångsolist” fungerar väldigt bra. Skivan är annorlunda jämfört med det mesta jag har hört av Ferlin-inspelningar.

OK, det är inte helt perfekt, det finns några missar och sånt som kunde gjorts bättre, men det är inget som stör utan snarare ger det en extra krydda och charm till Ferlins ofta lite sorgliga, men pricksäkra dikter och hans underfundiga humor. Ferlin var en diktare av folket för folket och Saxdalens manskör är en kör sprungen ur folket.

Ferlin var en poet som också skrev kabaréer och kupletter. Han var aldrig de fina salongernas man och jag tycker att Saxdalens manskör, Heidi Baier och alla musiker gör Ferlin rättvisa och för oss som har Ferlin som en favorit är det en skön stund att höra skivan. Saxdalens manskör har överraskat och visat på att här finns mångsidighet. Så vad kan vi vänta oss nästa gång? Ruben Nilsson, Stig Sjödin eller någon vi inte ens kan tänka på?

Det finns resurser i Saxdalen och sjunga Ferlin, det kan man. Det är folkets kultur för folket och finkulturens företrädare vill måhända rynka på näsan, men jag tror att Nils Ferlin skulle le.

Lennart Götesson