Fagerstaposten 25 juli 2016

Det är kaske inte så ofta det är trångt i kyrkan, men när föreningen ”Kulturen i Hed” den 15 juli ordnade konsert med Saxdalens Manskör då blev kyrkan full, och lite till. Konserten var startskottet för årets Kulturdagar, som gick av stapeln förra helgen.Saxdalens Manskör består av 25-talet män under ledning av Roger Broberg, och de framförde sångspelet ”Helgdagskväll vid timmerkojan”. En mycket passande inledning av Kulturdagarna i Hed eftersom många av aktiviteterna kretsade runt kolmilan man hade satt upp tidigare i veckan. Sångspelet sattes upp av Saxdalens Manskör 1988 till 100-årsminet av Da Anderssons födelse och vi fick höra både kända och okända visor av Dan Andersson. Dessutom framfördes några spelmanslåtar och visor från skaldens egen tid. Det var inte bara sång, utan kören läste prosa och spelade även lite teater, där vi fick träffa flera av Dan Anderssons figurer – Björnbergs-Jon, Mats från finnmarken, Gunnar Vägman med flera.Så här beskriver manskören själva sin föreställning ”Vi vill visa att Dan Anderssons dikt lever också i ett samhälle där milor för länge sedan slocknat och kolbottnarna växt igen”.
Det var en nöjd publik som lämnade kyrkan efter konserten och många av dem begav sig till Karmansbo för att titta på milan som just tänts.